วิธีการบันทึกลายน้ำในเอกสาร Microsoft Word 2003
Download Watermark
 • 1. เปิดเอกสาร Word ที่จะบันทึกลายน้ำ
 • 2. บนเมนู รูปแบบ (Format) เลือกไปที่ เบื้องหลัง (Background)  แล้วคลิก พิมพ์ลายน้ำ Printed Watermark... ดังภาพ
   
 • 3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ลายน้ำ (Printed Watermark) คลิก ลายน้ำรูปภาพ (Picture watermark)
 • 4. คลิก เลือกรูปภาพ (Select Picture...)
 • 5. เรียกดูเพื่อเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก (Insert)
 • 6. ในกล่อง มาตราส่วน คลิก 500%
 • 7. คลิกเครื่องหมายเลือกที่กล่อง การชะล้าง (Washout) ออก ดังภาพ

 • 8. คลิก OK ลายน้ำที่คุณเพิ่งสร้างจะปรากฏให้เห็นบนแผ่นงานเอกสาร

วิธีการบันทึกลายน้ำในเอกสาร Microsoft Word 2007
Download Watermark
 • 1. เปิดเอกสาร Word ที่จะบันทึกลายน้ำ
 • 2. คลิกแท็บมนู "Page Layout"
 • 3. คลิกไอคอน "Watermark" ดังภาพ

 • 4. คลิกหัวข้อ "Custom Watermark" ดังภาพ

 • 5. ในกล่องโต้ตอบ Printed Watermark คลิก Picture watermark
 • 6. คลิก Select Picture...
 • 7. เรียกดูเพื่อเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิก Insert
 • 8. ในกล่อง มาตราส่วน คลิก 500%
 • 9. คลิกเครื่องหมายเลือกที่กล่อง Washout ออก ดังภาพ

 • 10. คลิก OK ลายน้ำที่คุณเพิ่งสร้างจะปรากฏให้เห็นบนแผ่นงานเอกสาร
ขอบคุณที่ใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2218-5726 Contact webmaster
Site Meter
Share

DeliciousBookmark this on Delicious