Business Database

เป็นฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
กรณีใช้งานภายนอกเครือข่ายจุฬาฯ โปรดอ่าน >>


 • ABI/INFORM(ProQuest)
  เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านบริหารธุรกิจที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกมานานกว่า 30 ปี รวบรวมข้อมูลจากวารสารชั้นนำมากกว่า 1,000 รายชื่อ ทางด้านธุรกิจ เทคนิค การจัดการ กลยุทธ์ หรือ วิธีการต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหัวเรื่องตามประเภทของอุตสาหกรรมจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังให้บริการ Doctoral Dissertations และ Master's Theses จากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง
  .............................................................................
 • Business Source Complete(EBSCOhost)
  ให้ข้อมูลทางด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) บัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มากกว่า 8,000 ชื่อเรื่องให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจ เช่น Company Profiles, Country Economic Reports และ SWOT เป็นต้น
  .............................................................................
 • Emerald Fulltext
  ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ MCB University Press ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทวารสารวิชาการด้านการจัดการ ให้บริการย้อนหลังจนถึงปี 1989 และให้บริการเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1994 จนถึงปัจจุบัน
  .............................................................................
 • GMID : Global Market Information Database
  เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ทางธุรกิจที่นำเสนอข้อมูลธุรกิจในระดับประเทศ ผู้บริโภคและอุตสาหกรรม ลักษณะการนำเสนอข้อมูลอยู่ในรูปของสถิติ รายงานทางการตลาด ข้อมูลบริษัทและข้อมูลประเทศที่ครอบคลุมกว่า 205 ประเทศ
  .............................................................................
 • ScienceDirect
  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Elsevier Science และสำนักพิมพ์อื่น ๆ ในเครือภาคีและพันธมิตร มีจำนวน 24 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 2,000 ชื่อเรื่อง สามารถใช้บทความจากวารสารฉบับย้อนหลังจากปี 1994 จนถึงฉบับปีที่ 1
  .............................................................................
 • Scopus
  Scopus เป็นฐานข้อมูลสรุปและบทคัดย่อที่ใหญ่ที่สุดของวรรณกรรมการวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบจาก peer-reviewed Scopus เสนอนักวิจัยจำนวนกว่า 19,000 รายจากแหล่งข้อมูลที่รวดเร็วง่ายและครบถ้วนเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการวิจัยของพวกเขาในด้าน
  วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสังคมศาสตร์และศิลปะและมนุษยศาสตร์
  .............................................................................
 • STATISTA
  เป็นฐานข้อมูลสถิติและบทวิเคราะห์สถิติของอุตสาหกรรมและประเทศทั่วโลก รวมรวมจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 22,000 แหล่ง
  สามารถเข้าได้ทาง https://www.statista.com ผ่านเครื่อง computer
  ทุกเครื่องภายใต้ระบบเครือข่ายของคณะ เช่นห้อง Computer LAB, ห้องเรียน และ สำนักงาน

  แต่ไม่รวมระบบเครือข่าย ChulaWiFi

  .............................................................................
 • Wiley online library (Blackwell Synergy)
  สำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 1,500 รายชื่อ ครอบคลุม 15 สาขาวิชา ผู้ใช้บริการสามารถใช้สืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่บอกรับได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน
  .............................................................................
 • Wharton Research Data Services (WRDS)
  เป็นแพลตฟอร์มการวิจัยที่ได้รับรางวัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจสำหรับลูกค้าองค์กรนักวิชาการรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหากำไรกว่า 40,000 รายที่สถาบันต่างๆมากกว่า 400 แห่งใน 30 ประเทศ
  WRDS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่า 250 เทราไบต์ในหลายสาขาวิชา ได้แก่ บัญชีการเงินธนาคารเศรษฐศาสตร์ ESG และสถิติตัวเลือกการจัดส่งข้อมูลแบบยืดหยุ่นประกอบด้วยวิธีการค้นหาเว็บที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดเวลาในการวิจัย WRDS Cloud สำหรับการดำเนินการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์
  และเซิร์ฟเวอร์ไคลเอ็นต์ WRDS โดยใช้ PCSAS, Matlab, Python และ R.
  WRDS เป็นระบบรวมฐานข้อมูลมากมายเช่น
  1.ฐานข้อมูล CompuSTAT/S&P Capital ให้ข้อมูลการเงินบริษัท North America และ Global
  2.ฐานข้อมูล CRSP ให้ข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลพื้นฐานหลักทรัพย์
  3.ฐานข้อมูล ComSCORE รวมรวมการใช้ internet ของผู้ใช้มากกว่า 50,000 คน ในปีที่ผ่านมา
  4.ฐานข้อมูล AuditAnalytic เก็บการทำงานของ Auditor ชั้นนำทั่วโลก และ การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารองค์กร
  5.ฐานข้อมูลอื่นๆ มากมายเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  สามารถเข้าได้ทาง https://wrds-web.wharton.upenn.edu
  และต้องสมัครสมาชิกโดยใช้ @cbs email
  หากไม่ทราบกรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ ของคณะฯ
  .............................................................................

  ให้ข้อมูลเป็นภาษาไทย
 • iQNewsClip
  บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ แสดงข้อมูลย้อนหลังถึงเดือนมิถุนายน 2549 และมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวันทำการ
  .............................................................................
 • KResearch (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ จัดทำโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
  ให้นิสิตคลิกที่ชื่อฐาน KResearch เพื่อค้นงานวิจัยที่ต้องการ
  เมื่อได้ชื่องานวิจัยและต้องการข้อมูลฉบับเต็มให้ copy ชื่องานวิจัย และให้นิสิตแจ้งรายละเอียดของนิสิตรวมถึงงานวิจัยที่ต้องการ
  ส่ง e-mail มาที่คุณอรชร โอทองคำ orachorn@cbs.chula.ac.th หรือโทร. 02-2185726
  .............................................................................
 • Corpus (BOL)
  คอร์พัส ฐานข้อมูลธุรกิจพร้อมระบบวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของนิติบุคคลได้อย่างละเอียด โดยเกิดจากการรวมฐานข้อมูลที่สำคัญจากหลายแหล่งเข้าไว้ด้วยกันถึง 4 โมดูล เพื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยการรวมเอาเทคโนโลยีของระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงผนวกเข้ากับฐานข้อมูลงบของนิติบุคคลทั่วประเทศที่มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็น Historical Data ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของนิติบุคคลได้อย่างละเอียด สามารถอ่านเข้าใจง่ายและนำไปตัดสินใจได้ทันต่อเหตุการณ์ ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการตัดสินใจของคุณต้องแข่งกับเวลา การตัดสินใจที่ช้ากว่าคู่แข่งเพียงก้าวเดียวอาจก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสที่มีค่ามหาศาลได้ คอร์พัส ประกอบด้วยข้อมูลนิติบุคคลกว่า 1,000,000 บริษัททั่วประเทศ ครอบคลุมทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าถึงได้ด้วยเครื่องมือในการค้นหาที่คัดกรองได้อย่างละเอียด และฟังก์ชั่นอื่นๆ มากมาย ซึ่งในปัจจุบัน คอร์พัสมีสมาชิกผู้ใช้บริการที่เป็นทั้งพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูงจากธุรกิจชั้นนำมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งยืนยันได้ว่า คอร์พัส เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้านระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
  นิสิตสามารถติดต่อขอใช้งานได้ที่ห้องสมุดคณะฯ เท่านั้น

  โดยติดต่อคุณ สุทัศน์ ทองศรี หรือโทร. 02 - 2185725

google tweeter