เวลาทำการห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิด 08.30-20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิด 08.30-16.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดบริการ

หมายเหตุ

1. บุคคลภายนอกใช้บริการเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์เท่านั้น ค่าบริการผู้ใช้บัตรนักศึกษา 10 บาท ผู้ใช้บัตรประชาชน 20 บาท ต่อวันช่วงสอบและใกล้สอบงดให้บริการ
2. สมาชิกบุคคลภายนอก ค่าบำรุงปีละ 500 บาท หรือวันละ 20 บาท
3. นิสิตเก่าที่เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า เข้าได้ทุกวันไม่เสียค่าบริการ
4. นิสิตเก่าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม ค่าบำรุงปีละ 200 บาท หรือวันละ 10 บาท

ระเบียบการแต่งกาย

1. กางเกงขายาวหรือกระโปรงเท่านั้น เสื้อต้องเป็นเสื้อมีแขน ห้ามเด็ดขาดเสื้อแขนกุด
2. รองเท้าต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ห้ามเด็ดขาด รองเท้าแตะฟองน้ำ

มีคำถามหรือข้อสงสัยติดต่อคุณอรชร โอทองคำ หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด ได้ที่เบอร์ 02-2185725, 02-2185726, 02-2185729
google tweeter