กำหนดการเปิดให้บริการนิสิตเดือน พฤศจิกายน 2561
เปิดบริการปกติ
1 - 11 พฤศจิกายน 2561
>> จ. - ศ. : 8.00 - 20 .00 น.
>> ส. - อ. : 9.00 - 17.00 น

ขยายเวลาเพื่อใช้พื้นที่อ่านหนังสือสอบ **
12 - 30 พฤศจิกายน 2561
>> จ. - ศ. : 8.00 - 21 .00 น.
>> ส. - อ. : 9.00 - 17.00 น.


** บุคคลภายนอก งดใช้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561
เพื่อให้นิสิตในคณะใช้พื้นที่
อ่านหนังสือและค้นคว้าเตรียมตัว
ก่อนสอบ ปลายภาคการศึกษา **
google tweeter