• :::เวลาบริการห้องสมุด
  **วันจันทร์-วันศุกร์ เปิด 08.00-20.00 น.
  **วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิด 09.00-17.00 น.
  **วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดบริการ
  **บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการได้
  เฉพาะ..วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์


 • :::เวลาบริการช่วงสอบ
  **วันจันทร์-วันศุกร์ เปิด 08.00-21.00 น.
  **วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิด 09.00-17.00 น.
ขอบคุณที่ใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2218-5726 Contact webmaster