ห้องสมุดฯจะขอความร่วมมือ

 

ทำแบบสอบถามสำรวจการใช้บริการห้องสมุด

 

เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการ

 

ให้ห้องสมุดของเราได้รับความสะดวก

 

และการบริการที่ตรงใจผู้รับบริการมากที่สุด

 

กรุณา Log in ตอบแบบสอบถาม

 

ด้วย Account ของ Gmail

 

หรือ Account CBS ของคณะฯ

 

 

 

 

ตอบแบบสอบถาม

 

ภายใน วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

 

 

........................

 

และขอขอบคุณจากใจชาวห้องสมุดฯ

 

ที่ร่วมกันตอบแบบสอบถามนี้

 


ตอบแบบสอบถาม กรุณาคลิกที่นี่

 

หรือ สแกน QR CODE

 

 google tweeter